Úvod

Vítame Vás na internetovej stránke 15. ročníka česko-slovenského seminára pre doktorandov Počítačové architektúry a diagnostika – PAD 2017.

Usporiadateľmi tohto ročníka PAD sú Fakulta elektrotechniky a informatiky a Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave spolu s Ústavom informatiky Slovenskej akadémie vied.
Záštitu nad podujatím prevzal rektor STU v Bratislave prof. Robert Redhammer.


Ako lokalitu sme zvolili obec Smolenice, nachádzajúcu sa na úpätí Malých Karpát. PAD sa uskutoční na malebnom Smolenickom zámku, ktorý slúži ako Kongresové centrum SAV. Priamo na zámku bude zabezpečené aj ubytovanie pre účastníkov seminára. Okolie Smoleníc a samotné Malé Karpaty ponúkajú množstvo možností pre turistiku a cyklo-turistiku. Taktiež ide o známu vinohradnícku oblasť.

Cieľom seminára PAD je vytvoriť neformálne a priateľské prostredie, v ktorom môžu doktorandi prezentovať výsledky svojho výskumu v rámci dizertačnej práce vo forme recenzovaného príspevku v zborníku ako aj následne ústnou prezentáciou. Seminár prináša k jednotlivým príspevkom diskusiu v rámci fóra školiteľov a všetkých zúčastnených doktorandov, pričom diskusiu vedie recenzent príspevku. Týmto spôsobom doktorand získava dôležitú spätnú väzbu k svojej dizertačnej práci. Cenným prínosom seminára je taktiež možnosť nadviazania neformálnych, ale aj profesionálnych vzťahov s kolegami z jednotlivých univerzít a fakúlt Českej republiky a Slovenskej republiky.

Najlepšie práce a príspevky práce v každom ročníku doktorského studia môže programový výbor ohodnotiť udelením “Ceny prof. Jana Hlavičky za vynikajúce výsledky v doktorandskom štúdiu“.

Těšíme se na Vašu účasť.


aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa